Elementen om verder mee te nemen

Volgens het kerkelijk recht is een priester de eindverantwoordelijke voor een parochie. Dat neemt niet weg dat een verregaande taakverdeling met gedelegeerde verantwoordelijkheden mogelijk is. Er werden voorbeelden aangehaald uit andere, niet Europese landen, waar de priester een veel groter gebied bedient. De lokale gemeenschappen steunen daar volledig op teams van lekenvrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. De priester is er veel meer een bezieler en komt op regelmatige momenten langs om voor te gaan in de eucharistie en ook andere sacramenten toe te dienen. Ook in het model van het bisdom Poitiers (zie vorig Forum 4 december 2010) heeft de priester veel meer een taak als moderator. Dat veronderstelt een gemeenschap die zich bewust is dat ze zelf een opdracht heeft voor het geloofsleven van haar leden.

Lees meer...

 

Overleg en verantwoordelijkheid

Op zaterdag 26 februari 2011 stond het Forum van het IPB stil bij de manier waarop geloofsgemeenschappen omgaan met overleg en verantwoordelijkheid. Aan vier mensen werd gevraagd een inbreng te doen vanuit hun gemeenschap. Elk sprak vanuit andere ervaringen. André Kalumba als pastoor in Houthalen, Geert Hendrix als lid van De Brug in Lier, Caroline Van Audenhoven als parochie-assistente in de Sint-Antoniusparochie van Leuven en Pieter Nolf vanuit de Interdiocesane Jeugddienst.
Met de Forumleden werd daarna een gesprek gevoerd over de elementen die het overleg en de te nemen verantwoordelijkheden bepalen. In die discussie werden ook spanningsvelden en vragen blootgelegd.

Lees meer...

 
Meer artikelen...