Inleiding - Lea Verstricht

Forum 3 maart 2007 - Een opdracht voor de Kerk 

Al enkele jaren staat het thema dat we vandaag gaan aanpakken op de agenda van ‘te behandelen onderwerpen'. De vraag naar een verhouding met de ontwikkelingen in onze maatschappij op dat vlak willen we daarom nu nog eens onder de aandacht brengen en zien hoe die relatie zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Iets meer dan tien jaar geleden kaartte het IPB dit thema ook aan en, zo hoorde ik het op de tiende verjaardag van KMS, toen werd er op nationaal vlak, onder stimulans van het IPB, een Kerkwerk Multicultureel Samenleven opgericht, voor degenen die van afkortingen houden: KMS.

Lees meer...

 
Meer artikelen...