De eerste projectoproep in cijfers

In oktober 2019 startte het IPB met het innovatieplatform Space for Grace. Lokale geloofsgemeenschappen werden uitgenodigd om innovatieve projecten op te zetten die een bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit van de gemeenschap. Dat zijn meteen de drie formele criteria waardoor ze financiële en procesmatige steun krijgen: we zoeken 1. lokale geloofsgemeenschappen; die 2. vernieuwende of patroondoorbrekende ideeën hebben, die 3. de vitaliteit van de gemeenschap kunnen verhogen.

Het innovatieplatform biedt in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven begeleiding en kansen tot overleg in learning communities, die thematisch samengesteld zullen worden.

De eerste projectoproep werd half november 2019 gelanceerd en liep tot half januari 2020. Er werden in totaal 41 projecten ingediend, waarvan er 35 beantwoordden aan de formele vereisten van de projectoproep.

Zes projecten voldeden niet aan de vormelijke criteria en kwamen niet in aanmerking voor selectie. Enkele ervan betreffen de ‘aanbodszijde' (projecten die een aanbod willen ontwikkelen voor geloofsgemeenschappen, maar niet zelf geworteld zijn in een gemeenschap). Andere aanvragen zijn niet eenduidig te lokaliseren, tenzij ‘Vlaanderenbreed'.

Vijf van de 35 beoordeelde projecten werden geweigerd. Twaalf geloofsgemeenschappen kregen de feedback om het project verder uit te werken en kunnen bij de volgende projectoproep hun aanvraag opnieuw indienen. Dat is echter geen garantie dat hun aanvraag dan wèl wordt goedgekeurd: de kwaliteit, de originaliteit en het effect op de plaatselijke geloofsgemeenschap worden telkens opnieuw afgewogen.

Achttien projecten kregen groen licht. Zij sluiten een overeenkomst af met Hefboom vzw, op basis waarvan de financiële ondersteuning mogelijk wordt. Tien projecten zijn te situeren in de context van ‘nieuw samengestelde' parochies. Na alle energie die ging naar de herstructurering zelf, is er nu tijd om naar het inhoudelijke verhaal te gaan kijken.

Van de goedgekeurde projecten zijn er telkens twee te situeren in de bisdommen Antwerpen en Hasselt (met beiden zes ingediende projecten), en het bisdom Brugge (met vijf ingediende projecten). Het aartsbisdom telt vier projecten (van negen). In het bisdom Gent werden zeven initiatieven (van dertien) goedgekeurd. Ze zullen binnen afzienbare tijd virtueel te bezoeken zijn op www.gelovenbeweegt.be/space-for-grace/projecten.

"Het mag een hoopvol teken zijn voor de Vlaamse Kerk dat op zoveel fronten initiatieven groeien om onze plaatselijke geloofsgemeenschappen te vitaliseren: er worden bruggen geslagen tussen parochies en scholen; men is bezig met wetenschappelijk onderzoek; men laat (zoekende) gelovigen ontdekken dat geloven niet alleen te maken heeft met het bijwonen van weekendvieringen, maar ook met concrete inzet voor de medemens. Er wordt ook heel wat ingezet op de verdieping van onze geloofskennis. Tot slot komt de communicatie in beeld: als Kerk zoeken we naar wegen om jonge mensen te bereiken!", laat Christa Damen, voorzitter van het IPB, weten in een eerste reactie. Zij stond mee aan de wieg van Space for Grace. Het IPB wil met het innovatieplatform toekomstgericht nadenken over hoe de vitaliteit van geloofsgemeenschappen verhoogd kan worden: het uitwisselen van goede praktijken en het samenwerken in learning communities biedt heel wat kansen voor onze Vlaamse Kerk.

"Die mogelijkheden dienen zich duidelijk aan." zegt Raf Lust, projectcoördinator Space for Grace voor het IPB. "Op een paar plaatsen wil men aan de slag met de Alpha-methode, om geloofsgesprekken te houden en een uitnodigingscultuur in de Kerk te stimuleren. Andere projecten zullen elkaar vinden rond strategische communicatie. ‘Hoe communiceer je, na de schaalvergroting die in de verschillende bisdommen gebeurde, over je pastorale aanbod?' maar ook ‘Hoe zorgen we ervoor dat we de verschillende doelgroepen bereiken? En hoe integreren we de sociale media hierin?' Een laatste voorbeeld zijn de jonge gezinnen die, al dan niet gebaseerd op contact naar aanleiding van initiatiesacramenten, een duidelijke doelgroep vormen." Hij besluit: "Over een paar maanden zal duidelijk worden hoe vruchtbaar de onderlinge uitwisseling kan zijn."

Na een evaluatie van heel de werking zal er in eind september - begin oktober 2020 een tweede projectoproep volgen. "Plaatselijke geloofsgemeenschappen mogen niet te bescheiden blijven over de initiatieven die ze soms nemen. Ik geef ze graag feedback als ze toch nog aarzelen om een project in te dienen," aldus nog de projectcoördinator.

Voor meer info Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.