Forum 7 maart 2009

Het IPB buigt zich over geloofscommunicatie

forum_7_maart_2009_josian

Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) wil zich de komende maanden buigen over hoe geloofscommunicatie in de hedendaagse Vlaamse samenleving kan bevorderd worden.Tijdens het beraad van 7 maart bracht Stijn Van den Bossche een analyse waarbij hij het kader schetste waarbinnen dit proces zich kan afspelen. Van den Bossche is algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese. Hij stelde dat de geloofscommunicatie ons gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. Het gaat immers niet om het doorgeven van iets zoals de leer van het geloof. Maar het is God die zich openbaart aan de mens. Daarom verkiest hij de term catechese, wat niet beperkt mag blijven tot de catechismus. Catechese omschrijft hij als "alles wat bijdraagt om de ontmoeting met Jezus Christus in de Kerkgemeenschap mogelijk te maken en te begunstigen".

Lees meer...

 
Meer artikelen...