Forum 8 december 2007

In de voormiddag van de International Climate Action Day vergaderde het Forum van het IPB met het thema ‘Zorg voor de schepping en eco-spiritualiteit'. Inderdaad de perfecte timing voor dit thema. Van 3 tot 14 december 2007 vindt op Bali (Indonesië) de klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Daar worden de wereldleiders opgeroepen beslissingen te nemen over de toekomst van onze planeet. Ook daarom willen we stilstaan met vertegenwoordigers van de Kerk in Vlaanderen bij onze opdracht als Kerk en gelovige: in de voormiddag bezinnen over eco-spiritualiteit, in de namiddag manifesteren voor een doeltreffend klimaatbeleid wereldwijd. Strijd en inkeer, voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, wereldwijd.

Lees meer...