Christa Damen volgt Josian Caproens op als IPB-voorzitter

Naar het persbericht van Kerknet


( Zie ook onder de rubriek 'Thema's - Synode over Gezin en Levende geloofsgemeenschappen')