Een brug tussen de pastorale plannen en kerkenplannen

Persartikel van Kerknet


(Zie verder onder de rubriek 'Thema's - Pastorale en kerkenplannen')