IPB-bundel over Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning. Dossier IPB 2008-2009

kaft_opvoedingsondersteuning

 

Deze bundel bevat de inbreng van de verschillende sprekers op de Forumbijeenkomsten van 31 mei en 4 oktober 2008. Hij biedt een kader waarbinnen verenigingen, parochies en groepen in gesprek kunnen gaan over de ondersteuning die zij informeel bieden aan gezinnen met kinderen. Een aantal vragen op de laatste bladzijde helpen bij deze reflectie.

Lees meer...

 

Handreiking Opvoedingsondersteuning

Naast de bundeling van de teksten van de twee Fora over opvoedingsondersteuning is er ook een folder met werkvragen die we ruim willen verspreiden.

Lees meer...