Een rechtvaardige en menswaardige wereld

            Oproep van de bisschoppen, het IPB en de CIL 
                        in de huidige economische crisis

We vinden het niet juist   

  • dat steeds meer mensen overal in de wereld, door mechanismen van uitsluiting en uitbuiting, het slachtoffer worden van het ongebreideld winstbejag van enkelen;
  • dat vrouwen en mannen enkel gezien worden als producenten of consumenten;
  • dat de toegang tot de basisgoederen wordt ontzegd aan het overgrote deel van de mensheid door een op de spits gedreven markteconomie met eigen regelgeving en praktijken;

Lees meer...

 
Meer artikelen...