Samenvatting referaat E.H. Luc De Geest, bisschoppelijk vicaris bisdom Gent

Hoe kan multiculturaliteit een uitdaging zijn voor de pastoraal? 

Elke nieuwe maatschappelijke context vormt een uitdaging om Gods liefde zichtbaar te maken. Onze pastorale zorg, zo zegt Vaticanum II, is er voor alle mensen.

Lees meer...

 
Meer artikelen...