Referaat Albert Bastenier, prof. em. UCL

De christelijke pastoraal in de multiculturele maatschappij 

Ik ben geen theoloog of een pastoraaldeskundige, maar een socioloog en het is vanuit deze insteek dat ik de zogenoemde « multiculturele maatschappij » wens te belichten. Dit zeg ik er even bij uit voorzorg, om te vermijden dat diegenen die praktische raadgevingen op het vlak van de pastorale werking zouden verwachten, ontgoocheld zouden zijn.

Lees meer...

 
Meer artikelen...