Oproep nav VN-Klimaattop

Oproep NRV meeondertekend door het IPB

Oproep 

Levensbeschouwingen doen oproep bij VN-klimaattop in Kopenhagen,
7-18 december 2009 

Word wakker! Opwarming van de aarde moet stoppen. Het kan!

Eerbied voor de natuur staat centraal in alle filosofische en religieuze overtuigingen. De aarde is een uniek huis, een heel bijzonder geschenk! De mens is geen eigenaar, slechts de beheerder van onze planeet. Zelf hebben wij de aarde gekregen van de vorige generaties, en we moeten ze levenskrachtig doorgeven aan wie na ons komt. Dat is een dringende opdracht, want het leven op aarde wordt nu ernstig bedreigd door onze uitstoot van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat de klimaatverandering niet louter een economische of technische aangelegenheid is, maar wezenlijk ook een moreel, spiritueel en cultureel probleem. Daarom laten we van ons horen met onderstaande interlevensbeschouwelijke oproep.

Lees meer...

 
Meer artikelen...