Kiest de paus een nieuwe aartsbisschop nog voor de synode?
Onze verwachtingen!