Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) feliciteert Abt Lode Van Hecke met zijn benoeming tot bisschop van Gent. In zijn eerste groet aan de geloofsgemeenschap in het bisdom Gent horen we dat Lode Van Hecke ‘in de vreugde van de Geest' de uitdagingen wil opnemen waar de Kerk vandaag voor staat. Hij roept de mensen in zijn bisdom op om met hem mee te werken vanuit "dynamisme en vernieuwing. De vreugde van de Geest is dus geen beate stilstand, maar elan en enthousiasme. Hij is kracht en moed. Daar staan we voor. Gods Geest houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden".

Vanuit het IPB willen wij die oproep ernstig nemen en verbreden naar de Kerk in Vlaanderen. Wij willen mee bouwen aan de Kerk van morgen door de uitdagingen van vandaag ernstig te nemen, zowel in de Kerk als in de samenleving. We delen met hem de zorg voor de medemens, de vluchteling en de arme en de zorg voor onze schepping. Wij hopen op een fijne samenwerking met Lode Van Hecke, collegiaal met de andere Vlaamse bisschoppen. We nodigen hem alvast uit om kennis te komen maken op onze eerstvolgende bijeenkomst. Het thema van de synodaliteit staat daarbij centraal, want we vinden samen-op-weg-gaan in de Kerk erg belangrijk!

Wij danken afscheidnemend bisschop Luc Van Looy voor zijn jarenlange inzet, in het bijzonder voor zijn nauwe betrokkenheid bij het IPB als bisschop-referent. We wensen hem toe dat hij het geloof en de liefde die hij altijd heeft uitgedragen, mag blijven geven aan de vele mensen die op zijn pad komen.

 

Christa Damen, voorzitter

Hans Demoen, ondervoorzitter

28 november 2019