Met het tijdschrift Transparant wil het IPB de communicatie bevorderen, zowel binnen het IPB als tussen het IPB en zijn brede achterban.


Onder de deelrubriek 'Recent' in de menubalk vindt u de korte inhoud van de nummers van de lopende jaargang. De deelrubriek 'Archief' bevat de volledige inhoud van de voorbije jaargangen.

Transparant wordt verspreid op 3000 exemplaren.
Het tijdschrift verschijnt 4 x per jaar (oktober, januari, april en juli) en wordt gratis aangeboden.

Klik in de menubalk op 'Contact'  en laat ons zo weten of u Transparant wil ontvangen.