Inhoudstafel

IPB-Nieuws
* Politiek bewustzijn in tijden van populisme. IPB-Forum 14 oktober 2017.

In 't Vizier
* Politiek gaat ons allen aan! Een oproep aan alle geloofsgemeenschappen. Interview met Frans Schoovaerts.

Editoriaal

Geroepen tot 'heiligheid'

November, denkend aan alle heiligen

Op 1 november vierden we het feest van Allerheiligen, de dag nadien Allerzielen. Twee feesten die ons over de dood heen verbinden met alle mensen die ons zijn voorgegaan en in het spoor van Jezus betekenis gaven aan hun leven. Velen onder hen zijn ‘heilig' voor hun geliefden, enkelen mogen we in de christelijke gemeenschap heilig noemen. Sint-Martinus is één van hen, we vieren zijn feestdag op 11 november.

Sint-Maarten, bisschop van Tours

Maarten (316-397), zoon van Romeinse ouders, groeide op in Hongarije en werd soldaat toen hij amper 15 was. Hij trok naar Gallië en aan een stadspoort in Amiens ontmoette hij een naakte bedelaar. Die vroeg hem in Christus' naam om een aalmoes. Hij gaf hem de helft van zijn mantel, zijn eigen deel, want de andere helft was eigendom van de keizer van Rome. Volgens de legende verscheen Christus later in een droom aan hem met de helft van zijn mantel om zich heen geslagen: "Wat je voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan" (Mt 25,40). Na deze gebeurtenis groeide zijn verlangen om christen te worden, hij bekeerde zich en liet zich dopen. Later zou hij priester worden en was zijn grootste verlangen als kluizenaar te leven.
In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. Volgens een overlevering vond hij zich niet waardig genoeg voor dat ambt, en verstopte hij zich in een ganzen- of zwanenhok. Maar toen zijn aanhangers hem gingen zoeken, gingen de ganzen te keer waardoor zijn schuilplaats ontdekt werd. Zo kwam het dat hij alsnog tot bisschop gewijd kon worden. Als bisschop zette hij zich in voor de verdere verspreiding van het christendom.

Een Bijbelse oproep

Het zal je maar overkomen: anderen zien in jou talenten waarvan je zelf niet weet dat je ze hebt. Je wordt geroepen om een taak op te nemen, je twijfelt, je verstopt je, je vindt dat anderen het beter zouden kunnen. Het overkwam heel wat figuren in de Bijbel: Mozes was één van hen. God riep hem, tot vijf keer toe. Telkens ging hij in het verweer en vond hij argumenten om het niet te doen: wie ben ik? Wie moet ik zeggen dat U bent, God? En ook: ze zullen me niet geloven, ik ben geen goed spreker, stuur toch iemand anders! Daarbij verwees hij naar zijn broer Aäron, die veel beter geschikt zou zijn. En toch, God liet hem niet los, Hij beloofde dat Hij er altijd zou zijn en Mozes zou helpen. En ja, Mozes ging op weg en er gebeurden grootse dingen, bevrijdend voor een heel volk.
Ook Johannes de Doper sprak over Iemand die na hem kwam en veel groter was dan hij. En toch bleef hij niet aan de kant zitten, hij predikte en doopte iedereen die zich wilde bekeren. Zo baande hij de weg voor Jezus van Nazareth, de Messias, die een bevrijdende boodschap bracht voor iedereen!

Lees jij die Bijbelverhalen en die heiligenlevens ook wel eens? En leg jij ze dan ook op je eigen leven? Bij mij klinkt dan de uitdaging: waartoe ben ik geroepen? Hoor ik Gods stem? Waartoe roept God me? Hoe kan ik als christen, vanuit mijn geloof, mee bouwen aan een betere wereld?

Alle christenen, en ook de herders, zijn geroepen om zich in te laten met de opbouw van een betere wereld.
(Paus Franciscus, De vreugde van het evangelie)

De bijdragen in deze Transparant dagen ons uit om als christen onze stem te laten klinken en te antwoorden op de oproep ‘Politiek gaat ons allen aan!'.

Christa Damen
voorzitter