Inhoudstafel

IPB-Nieuws
* De jongerensynode: wat betekent dit voor ons in Vlaanderen?

In 't Vizier
* Paus Franciscus vraagt jongeren om hun mening. Interview met Dirk Decuypere, nationaal proost KSA en KLJ.

Editoriaal

De kracht van onze identiteit als christen

2017: de kwetsbaarheid van de christelijke stem in de samenleving

We kunnen er niet meer omheen, onze maatschappij worstelt met haar positie ten aanzien van elke levensbeschouwing! Als gelovige heb ik daar moeite mee, als voorzitter van het IPB nog meer. We zitten op een keerpunt van een samenleving die ofwel het geloof bant uit de publieke ruimte ofwel de maatschappelijke relevantie van geloof ernstig neemt en ernaar handelt!

Enkele voorbeelden uit het voorbije jaar typeren deze worsteling. Steeds meer, steeds scherper zelfs, werd in het voorbije jaar de meningsvorming en -uiting van ethische standpunten vanuit een christelijk perspectief in de media gevoerd. Denken we daarbij in het bijzonder aan het debat omtrent euthanasie. Het wordt alsmaar moeilijker om een genuanceerde positie in te nemen, daarbij ‘gestuurd' door een ‘common sense' die vindt dat een geloofsinspiratie geen enkele bijdrage mag leveren aan het debat. Een ander voorbeeld is de discussie die werd gevoerd rond de uitzending van de erediensten op de VRT. Er ontstond bijna spontaan een solidariteit op de sociale media om een proteststem te laten horen!

Maar heb je ook die hoopvolle tekenen gezien? We zien om ons heel wat initiatieven die de situatie van de vluchteling behartigen. Er was de beslissing voor de humanitaire corridor voor 150 Syrische vluchtelingen die door de verschillende levensbeschouwingen, in samenspraak met Caritas, zal worden gerealiseerd. Er was paus Franciscus die telkens opnieuw, zeer consequent, de christelijke Boodschap in de kijker zet. Of zoals Jan Dumon het op een Forum omschreef: hij legt heel veel aandacht op het product en niet op de winkel! En ja, we hebben een waardevol en goed product, ook voor 2018!

2018: een ID-kaart van de christen ...

Vanaf 1 januari 2018 krijgt iedereen die zich laat dopen, een identiteitskaart: ID van een christen. Het is een mooi gebaar en voor de betrokkene een uitnodiging. Het wijst op de nieuwe identiteit die je krijgt bij het doopsel. En toch moeten we ons hoeden voor het gevaar dat de kaart de indruk geeft dat je door je doopsel christen ‘bent'. Maar dat is geen statisch gegeven. Het gaat om een identiteit die je je leven lang ontwikkelt. Het gaat om een groeiproces, zeker in de samenleving van vandaag. Elke dag opnieuw worden we, als gedoopten, uitgedaagd om ons de vraag te stellen wat het betekent om christen te zijn. Bij onze eerste communie, ons vormsel en ons kerkelijk huwelijk (allemaal in te vullen op de ID-kaart) komt het geloof expliciet ter sprake. Maar het blijft een levenslange uitdaging, in het bijzonder voor de jongeren vandaag die deze geloofsweg willen gaan.

De kracht van onze identiteit

2018 kan het jaar zijn waarin wij ‘nieuw' de vraag stellen wat het betekent om als christen in de wereld te staan. Ik werd alvast uitgedaagd om erover na te denken door Timothy Radcliffe, dominicaan, die een lezing gaf in Antwerpen naar aanleiding van zijn boek ‘What is the point of being a Christian?' Hij schrijft in zijn slotwoord: "De uitdaging voor de kerk is om het soort gemeenschap te worden die overtuigend over God kan spreken, door de plek te zijn van genade en wederzijds plezier, van vreugde en vrijheid. Als we gezien worden als timide mensen, bang voor de wereld en bang voor elkaar, waarom zou iemand dan een woord moeten geloven van wat we zeggen? Een zekere excentriciteit in ons leven zou mensen in verwarring moeten brengen en uitdagen. We moeten op een bepaalde manier opvallend anders zijn, zoals de Brief aan Diognetus het uitdrukt, zodat mensen zich wel moeten afvragen wat de betekenis van ons leven is. En die betekenis is natuurlijk God." (p.293)
Laten we in 2018 de kans nemen om de kracht van ons christen zijn in te zetten om onze samenleving menswaardiger te maken, met oog voor alle mensen, in het bijzonder voor de zwakken!

Christa Damen
voorzitter