1. Leden vanuit de BISDOMMEN
  • De Pastorale Raad Antwerpen
  • De Pastorale Raad Brugge
  • De Pastorale Raad Gent
  • De Pastorale Raad Hasselt
  • De Pastorale Raad Vlaams-Brabant
  • De Pastorale Raad Brussel-Nederlands
  • De Pastorale Raad Bisdom bij de Krijgsmacht
2. Leden vanuit ORGANISATIES, BEWEGINGEN en SECTOREN
3. GECOÖPTEERDE leden
  • Coöptaties door het Forum
  • Coöptaties door de Bisschoppenconferentie
  • Coöptaties door het Bureau
4. Bisschoppen - www.kerknet.be