Allerheiligen 2006

Het IPB en het CIL samen op een stand in Brussel-Allerheiligen 2006

Tijdens het allerheiligencongres in Brussel stonden het IPB en het CIL samen op een stand. Zij presenteerden hun werking en lieten mensen kennismaken met de thema’s die de voorbije jaren aan bod zijn gekomen.
 

allerheiligen02 allerheiligen01

Het viel op dat ook buitenlanders sterk ge├»nteresseerd waren in een werking van en met leken. Mensen uit Boedapest (ter voorbereiding van het congres in hun stad in 2007) en uit Canada (waar ze zo een organisatie niet kennen) lieten duidelijk verstaan dat zo’n overlegplatform tussen de verschillende geledingen in de Kerk gemist werd. Ook werden we door vele passanten aangemoedigd om verder te werken en thema’s aan de orde te brengen die elders weinig plaats krijgen. Op dergelijke momenten worden we ons weer bewust van de uniciteit en het belang van het IPB. Het deed deugd!