Samenwerking

Het IPB beoogt niet enkel een netwerking binnen de Vlaamse kerkgemeenschap maar werkt ook samen met de zusterorganisatie in Wallonië, Conseil Interdiocésain des Laïcs, CIL en met het Europees Lekenforum, ELF. Daarnaast zijn er internationale contacten via de groep IXE, Initiative de Chrétiens pour l’Europe, en via deelname aan de Deutsche Katholikentagen en de Semaines Sociales de France.

Via de deelrubrieken in de menubalk vindt u meer informatie over onze samenwerking en contacten met deze organisaties.