Studiedag 29 november 2008 samen met de Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL)

logocilipbklein

Op 29 november 2008 organiseerden CIL en IPB voor de tweede maal een gezamenlijke studiedag, ditmaal rond het thema ‘Multiculturaliteit, een uitdaging voor de pastoraal’

De studiedag ging door in Aeropolis, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek.


Multiculturaliteit, een uitdaging voor de pastoraal

Reeds in 1992 publiceerde het IPB een speciaal nummer van IPB-informatie gewijd aan ‘Leven in een multiculturele samenleving: een uitdaging voor christenen’. Dit gebeurde naar aanleiding van het Europees Forum dat toen in Antwerpen plaatsvond.
In de voorbije jaren nam de aandacht voor de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen opnieuw toe. Er groeide een verlangen om mekaar te leren kennen en mekaar te ontmoeten in een open en duidelijk spreken.
Naast de meer gespecialiseerde organisaties wilde ook het IPB dit thema behartigen en de leden stimuleren om in het eigen werkveld de aandacht op de levensbeschouwelijke diversiteit te richten. Hoe gaan wij als christenen om met ‘de vreemdeling’, met wie anders is of anders denkt?
Tijdens het Forum van maart 2007 kwam de eigen identiteit ter sprake: wie zijn wij als katholieken in het geheel van de levensbeschouwelijke diversiteit? Daarop volgde een bijeenkomst over de levensbeschouwelijke ontmoeting vanuit de andere levensbeschouwingen bekeken. Zo luisterden wij in juni 2007 naar wat zij te vertellen hadden over een harmonieuze (interlevensbeschouwelijke) samenle-vingsopbouw. Hoe zien zij hun bijdrage en wat verwachten zij eventueel van de katholieke Kerk?
Deze Forumbijeenkomsten resulteerden in een reeks pastorale aanbevelingen

In een volgende stap kijken we naar wat er vandaag op het vlak van multiculturele werking bezig is in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Samen met de CIL wil het IPB nadenken over welk pastoraal beleid we nodig hebben de volgende jaren, rekening houdend met de maatschappelijke trends van vandaag en morgen.

29 november wordt een ontmoetingsdag over de taalgrenzen heen. De inleiders spreken elk hun taal en er is simultaanvertaling voorzien. De gespreksgroepen worden zoveel mogelijk gemengd samengesteld. Zo leren leden van CIL en IPB elkaar kennen en kan de verbondenheid groeien.

La multiculturalité, un défi pour la pastorale

Dans notre plaquette de présentation nous écrivons que le C.I.L. promeut le débat qui doit s’instaurer « avec d’autres fois et convictions, pour confronter nos visions, et contribuer à construire – en Belgique et en Europe – une société pluraliste où chacun puisse s’exprimer et vivre dans le respect mutuel …» (p. 6)
Ces débats, nous les organisons régulièrement, que ce soit au travers de notre trimestriel «Sillages», ou en publiant des «Pièces à conviction» au sujet de ‘La société pluraliste’ ou encore ‘Les relations avec les musulmans de Belgique’. (sur notre site www.cil.be)

Notre commission «Fois et convictions» examine, en collaboration avec d’autres, les réseaux inter-confessionnels et l’avenir du pluralisme et de l’Etat laïque.
Elle collabore ainsi à la conception des «Pièces à conviction» et autres prises de position par le C.I.L.

Lors de nos Assemblées Générales, les sujets de la multiculturalité ont été abordés à maintes reprises.
Le C.I.L. a traduit en français et mis à la disposition de ses membres la plaquette de nos amis flamands de l’IPB «Recommandations pastorales de l’IPB pour le ‘dialogue interconvictionnel’.

Cette collaboration avec l’IPB flamand, nous voulons la continuer – dans la foulée de notre «Journée de rencontre et de réflexion sur les Solidarités» d’avril 2007 – autour de la question d’une réponse pastorale à donner aux défis de la multiculturalité.

Nous vous invitons à participer ce 29 novembre à cette journée d’étude et de réflexion, avec l’aide de spécialistes et d’hommes et de femmes du terrain de Flandres, Bruxelles et Wallonie.
Nous aimerions que cette journée, ce Forum, soit le début d’élaborations d’une gestion pastorale commune pour les années à venir.
La journée bilingue (avec traductions simultanées) est gratuite, moyennant inscription préalable.