Transparant

Met het tijdschrift Transparant wil het IPB de communicatie bevorderen, zowel binnen het IPB als tussen het IPB en zijn brede achterban.

Onder de deelrubriek ‘Recent’ in de menubalk vindt u de korte inhoud van de nummers van de lopende jaargang. De deelrubriek ‘Archief’ bevat de volledige inhoud van de voorbije jaargangen.

Transparant wordt verspreid op 3000 exemplaren.
Het tijdschrift verschijnt 4 x per jaar (oktober, januari, april en juli) en wordt gratis aangeboden.

Klik in de menubalk op ‘Contact’  en laat ons zo weten of u Transparant wil ontvangen.