Voorbereiding ELF 2006

Het IPB is niet alleen actief in het binnenland maar ook op het Europese niveau. Samen met de Franstalige zusterorganisatie CIL vertegenwoordigt het IPB ons land in het ‘Europees Forum van Nationale Lekencomité’s’.

Tussen 4 en 6 november 2005 hebben de ongeveer 25 vertegenwoordigers van de nationale organisaties zich in Gdansk (Polen) gebogen over de komende werkzaamheden van het Forum. Onze Poolse zusterorganisatie heeft ons hierbij zeer gastvrij onthaald. De aartsbisschop van Gdansk, mgr. Goclowski, is ons speciaal komen opzoeken en is ook voorgegaan in een speciale eucharistieviering.

Er waren boodschappen van onder meer de Europese koepel van priesterraden en van de Pauselijke Raad voor de Leken. Naar de nabije toekomst toe was het belangrijkste resultaat van de vergadering dat men besloten heeft om de ‘grote’ algemene vergadering van 2006 te houden van 24 tot 28 mei in Saarbrücken (Duitsland).

Het is zeker geen toeval dat de Duitse Kerk gelijktijdig in Saarbrücken haar 96ste ‘Katholikentag’ houdt. Door het Europees Forum uit te nodigen naar Saarbrücken wil het ‘Zentralkomitee der deutschen Katholiken’ (ZdK) ook andere Europese landen betrekken bij een van zijn belangrijkste activiteiten. Ook de locatie in Saarbrücken, dicht bij Frankrijk, België en Luxemburg, was een welbewuste keuze. De activiteiten worden trouwens in twee talen (Duits en Frans) aangekondigd.

Het thema van de Duitse Katholiekendag is ‘Gerechtigkeit für Gottes Angesicht – Justice en face de Dieu’. Het Europees Forum zal gedeeltelijk aansluiten bij de activiteiten van de Duitse Katholiekendag maar het blijft een eigen algemene vergadering, met lezingen, gesprekken en workshops en uiteraard ook gebedsmomenten. Het Europees Forum zal de problematiek van rechtvaardigheid en gerechtigheid benaderen vanuit een Europees perspectief.

In Saarbrücken zal ook de statutaire algemene vergadering doorgaan. Op voorstel van de CIL (de Waalse zusterorganisatie) zullen de statuten en het huishoudelijk reglement van het Europees Forum gemoderniseerd worden.

Jan Degadt

Lid van het verbindingscomité
en penningmeester van het Europees Forum.