Voorbereiding ELF 2008

Het Europees Lekenforum is een koepel van de katholieke lekenorganisaties in de Europese landen. De leden zijn nationale comités die door hun Bisschoppenconferentie erkend zijn. Er zijn heden ongeveer 25 leden. Ons land heeft het voorrecht vertegenwoordigd te worden door twee organisaties: het IPB en het CIL. De vergaderingen kunnen ook bijgewoond worden door vertegenwoordigers van onder meer de CCEE (de koepel van de Europese Bisschoppenconferenties), de CCPE (de koepel van de Europese priesterraden) of de UCESM (de koepel van de Europese oversten van congregaties).

Het Europees Lekenforum houdt om de twee jaar een ‘Study Assembly’ over een thema en daarnaast ook een ‘Statutory Assembly’ rond allerlei statutaire en huishoudelijke aangelegenheden. In 2006 heeft het Europees Lekenforum vergaderd in Saarbrücken, waardoor het organisatorisch kon rekenen op heel wat hulp van de Duitse Katholiekendagen die in dezelfde stad georganiseerd werden.

Tussen de grote vergaderingen in is er een beperkt bestuur, het Verbindingscomité, dat enkele keren per jaar vergadert. Uw dienaar heeft de eer om penningmeester te zijn. In het jaar waarin er geen grote vergadering is, nodigt het Europees Lekenforum de voorzitters van de nationale comités uit voor een interim vergadering waarbij het thema en de locatie van de volgende grote vergadering worden vastgelegd.

jan_degadtDit jaar was er van 22 tot 24 juni 2007 een dergelijke vergadering in Bratislava. Er waren een vijftiental landen vertegenwoordigd. Wij werden er overigens zeer gastvrij ontvangen door onze Slovaakse zusterorganisatie. Bratislava ligt geografisch tussen Wenen en Boedapest en wordt soms wel eens overgeslagen maar het is zeker de moeite waard om de stad en het land te bezoeken. Het stadsbestuur heeft al heel wat inspanningen gedaan om de grijsheid en grauwheid van het communistisch verleden te doen vergeten en de stad opnieuw wat kleur te geven.

Er lagen diverse interessante voorstellen ter tafel om een thema te kiezen voor de ‘Study Assembly’ volgend jaar. Uiteindelijk is er voor geopteerd om te spreken over religie en diversiteit in Europa. Het is hierbij de bedoeling om ook te spreken over de plaats van de christenen in de samenleving en de problematiek van migratie en integratie. Het Verbindingscomité heeft nu de opdracht gekregen om dit te concretiseren naar sprekers, werkvormen en definitieve titel. Wij houden u zeker op de hoogte.

Er is beslist dat de ‘Study Assembly’ van 2008 zal doorgaan van 1 tot 6 juli. Er is ook tijd uitgetrokken voor de ‘Statutory Assembly’. In deze vergadering zal ook een aanpassing van de statuten worden voorgesteld. De belangrijkste wijziging is dat de vergadering van voorzitters van de nationale comités een statutair orgaan wordt dat de belangrijkste beleidsopties vastlegt en ten minste eens per jaar vergadert. In deze vergadering zijn alle leden van het Europese Lekenforum vertegenwoordigd. Daarnaast is er het Verbindingscomité (maximaal 7 leden) dat instaat voor het organisatorische werk. Een andere vernieuwing is dat de voorzitter van het Europees Lekenforum in de toekomst verkozen wordt door het hoogste orgaan, de ‘Statutory Assembly’ en niet meer in het beperkte Verbindingscomité. De bedoeling is om op die manier aan de voorzitter een grotere democratische legitimiteit te geven.

Jan Degadt