Panelgesprek Levensbeschouwingen

Forum 2 juni 2007

Met medewerking van

Frans Goetghebeur, boeddhist
Katelijne Depoortere, protestantse
Frank Stappaerts, vrijzinnige 
Fadime Köse, moslima

Bert De Craene, moderator

Tijdens de eerste bijeenkomst was de vraag: ‘Wie zijn wij als katholieken in het geheel van de levensbeschouwelijke diversiteit?’

Tijdens de bijeenkomst van 2 juni 2007 lag de klemtoon op de andere levensbeschouwingen en moesten de katholieken luisteren naar wat de andere levensbeschouwingen te vertellen hadden over een harmonieuze (interlevensbeschouwelijke) samenlevingsopbouw.
Wat is hun rol daarbij en wat verwachten zij desgevallend van de katholieke Kerk? Het werd een boeiend panelgesprek onder leiding van Bert De Craene.  Een protestante, een vrijzinnige, een boeddhist en een moslima gingen met elkaar het gesprek aan. (Een joods panellid was niet aanwezig.) Opdracht was samen een inhoudelijke levensbeschouwelijke dialoog te voeren. Het uitgesproken accent was de uitbouw van een samenleving waar recht wordt gedaan aan iedereen, vooral aan de zwakkere, de niet geziene, de kwetsbare. Dit kan door onrecht en uitbuiting te bestrijden hier en elders in de wereld. Dit kan individueel gebeuren, door zelf waarden te beleven zoals verdraagzaamheid, de kracht van het geduld, het vreugdevol in de wereld staan vanuit een dankbaarheid voor wat gegeven is, een bewust consumentengedrag, het beoefenen van wat rechtvaardig is, de solidariteit met de anderen… Scholen kunnen een grote rol spelen om via levensbeschouwelijk onderricht de inzet voor allen en alles te promoten, tegen de gewoonten die vandaag dominant worden aangeleerd in het dagelijkse leven. Ook in wetten en structuren van economische en sociaal politieke aard moeten recht en gerechtigheid verankerd worden en uitbuiting bestreden. Bv. i.v.m. de ongebreidelde (woeker)winsten; de wapenhandel; t.a.v. de onomkeerbare uitputting van de aarde door een liberale markteconomie. Ons economisch systeem vergroot de kloof tussen rijk en arm en sluit mensen uit. Hierop moeten correcties gebeuren. Hier kunnen de religies beïnvloedend werken. Daarom moet de tendens tot privatiseren van de levenbeschouwingen gestopt worden. Religies moeten zich mengen in het maatschappelijk debat.

interlevensbeschouwelijk_panel_2

De intra-dialoog, de dialoog en overleg binnen één levensbeschouwing, is even noodzakelijk. Scheidingslijnen lopen meestal bínnen een levensbeschouwing en niet tússen de levensbeschouwingen. Dit panelgesprek is een goed voorbeeld. De gemeenschappelijke vijand is de onverschilligheid en niet de andere levensbeschouwing. Er is ook geen tegenstelling tussen de individuele groei in geloof en de maatschappelijke inzet die de consequentie is van dit geloof. De sterke band tussen woord en daad, geloof en engagement beïnvloedt en werft. In het zoeken naar gemeenschappelijkheid werd de specificiteit van iedere levensbeschouwing apart minder belicht, stelde men in de reacties op het panel. De problematiek van abortus en euthanasie werd beklemtoond als aandacht hebben voor de waarde van het leven zelf. Er is een spanning tussen ‘in de wereld zijn’, maar ‘niet van de wereld’. Tussen meewerken aan de opbouw van de samenleving en meegaan met de dominante waarden die in onze samenleving zijn ingebakken. Criteria kunnen zijn: het leven is ons gegeven en er moet meer ruimte gegeven worden aan levensbeschouwelijke inspiraties en opvattingen.