Volwassen worden in geloof

Nieuw IPB Forum bespreekt brochure bisschoppen ‘Volwassen worden in geloof’

Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) besprak op zaterdag 7 oktober 2006 met het nieuw samengestelde Forum de brochure ‘Volwassen worden in geloof’. Mgr. Patrick Hoogmartens stelde de brochure voor. Het thema van de volwassenencatechese wordt in de katholieke kerk een belangrijk werkpunt voor de volgende jaren, op interdiocesaan, diocesaan en plaatselijk niveau. De vier pastorale deeldomeinen van waaruit de leden in het IPB terechtkomen, bespraken in werkgroepen het thema. Dit zijn: de christelijke organisaties, het middenveld, de diocesane pastorale raden en de pastorale sectoren en diensten. Elke groep bekeek vanuit haar eigen situatie hoe catechese met volwassenen kan ontwikkeld worden. Enkele klemtonen die uit de werkgroepen naar voor kwamen:

  •  het belang van het luisteren naar mensen en vertrekken van waar ze staan;
  •  meer dan ooit nood aan goede werkvormen en duidelijke taal;
  •  het dialogale karakter van de catechese.

Bedoeling is dat de leden dit thema ook aankaarten in hun organisatie of pastorale werkveld. Nadien zal het IPB vanuit die confrontaties de richting en de accenten bepalen van haar werking voor de komende jaren.

Volwassenencatechese concreet: de IPB-brochure ‘Geloven in perspectief’

Om het thema van de volwassenencatechese concreet te maken werd ook een brochure voorgesteld die door het IPB is aangemaakt: Geloven in perspectief. In deze brochure worden zes bijeenkomsten uitgewerkt met de bedoeling de deelnemers te doen nadenken over geloven, kerk en engagement in de wereld van vandaag. De brochure is sterk methodisch uitgebouwd. Zij wil een handleiding zijn voor groepen of individuen die dit denkproces willen opstarten. Ze bevat ideeën, vragen, stellingen, methoden, getuigenissen en korte inhoudelijke bijdragen om de reflectie op geloof en kerk vorm te geven. Ook zijn verwijzingen naar allerhande materiaal en bijlagen voorzien die het geheel in goede banen kunnen leiden. De inhoudelijke bijdragen waarop deze brochure zich baseert, verschenen reeds eerder in een nummer van TGL (Tijdschrift voor Geestelijk Leven) onder de titel ‘Kerk in beraad’ (TGL 05/4).