Toepassingsdomeinen

Landelijke Gilden en Boerenbond

Koen Van den Broeck

Een Nederlands onderzoek naar waarden van het land, leverde onder meer de volgende resultaten op.

De ondervraagde boeren en tuinders leven en werken vanuit een opvallende spirituele houding.
Ze zijn gedreven om zorgvuldig te werken en hun vaardigheden te gebruiken om zo mogelijk preventief op te treden, uitdagingen aan te gaan en innovatief te werken.
Ze voelen zich verantwoordelijk voor het product, de consument, de sociale omgeving, het handhaven van harmonie in de buitenwereld en nemen een zorgzame houding aan.
De boeren en tuinders hebben contact met andere mensen en met dieren en planten. Ze hebben het gevoel in hun werk een roeping te volgen. Het werken zelf kent voor hen dan ook een inherente beloning. Ze houden van hun vak en leefwijze, en voelen een grote mate van vanzelfsprekendheid over hun manier van leven.
Ook is die spirituele houding van de boeren en tuinders terug te vinden in de onderlinge verbondenheid die ze voelen met de natuur en het leven, in hun ervaring deel te zijn van iets groters. Natuurlijk klinkt die houding ook door in expliciete verwijzingen naar God of het goddelijke, in de ervaring om in de nabijheid van leven en dood diepere aspecten van het leven te zien, en in het vertrouwen in het leven.

Sociaal-culturele én plattelandssyndicale werking van Landelijke Gilden en Boerenbond

1. Accent in programma’s lokale afdelingen
– LG werkt sensibiliserend rond allerlei ‘thema’s van duurzaamheid’ via sensibiliserende voordrachten (mobiliteit, energie, voedselveiligheid, duurzame land- en tuinbouw …).
– Enkele jaren terug: cursus ecologisch tuinieren ism VELT.
– Schooltuintje: omgaan met aarde en leven, alsook jongeren op diverse capaciteiten aanspreken.
– Tuinwerking: groenten van bij ons, oude en vergeten groenten, oude en nieuwe fruitsoorten (tegenover verre import).

2. Studiedagen en kadervorming
o.a. in Oost-Vlaanderen een tijd terug meegewerkt aan een initiatief van de Commissie rechtvaardigheid en vrede rond duurzame ontwikkeling.

3. Projecten
– ‘Groene voeten’ (ecolife – CERA – LG – innovatiesteunpunt BB). Deelnemende gezinnen bepalen hun ecologische voetafdruk, waarna ze trachten op basis van nieuwe inzichten hun gedrag te veranderen en zo de voetafdruk te verkleinen. Er zijn verschillende sessies op meerdere plaatsen in Vlaanderen doorgegaan.
– Met onze NGO (IVA) én de Duitse Katholieke Landelijke Beweging hadden we een internationaal project rond Genetisch Gewijzigde Organismen: een uitwisseling van praktijken en problemen noord en zuid (Afika – Azië – Latijns-Amerika – Europa) met het oog op gemeenschappelijke standpuntvorming en acties. Seminaries in Berlijn en Oostende. Provinciale dialoogavonden in alle provincies van Vlaanderen.

4. Praktijkvernieuwing
Ondersteuning van ondernemers door een innovatiesteunpunt. Projecten rond energie (energieaudit, warmtekrachtkoppeling, windenergie…), mestverwerking, coöperaties ifv landschapsonderhoud e.a…

5. Syndicale belangenverdediging
Project met KUL rond ethiek in land- en tuinbouw.

6. Communicatie met een groot bereik i.f.v. spreiding van vernieuwende ideeën (KVLV – LG -KLJ – BB = samen méér dan 200.000 leden).