Toepassingsdomeinen

KVLV

Leen Vermeire

‘Zorgen voor… ‘, is het vrouwen meegegeven met hun DNA?
Of dit nu al dan niet wetenschappelijk correct is, daar wil ik nu geen uitspraak over doen.
Wat we wel vaststellen in een vrouwenbeweging als KVLV, is dat vrouwen graag zorg dragen voor die dingen die hun nauw aan het hart liggen. Kinderen en/of kleinkinderen zullen wel in hun top 10 eerst staan. Maar bijna tegelijkertijd met de zorg voor hun kinderen, is er vandaag ook de duidelijke zorg voor het milieu, voor de wereld. ‘Hoe moet het immers verder met die wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen hun weg moeten vinden?’
Het leek ons in KVLV dan ook logisch deze huidige zorg van vrouwen op te nemen en er in de programmatie iets mee te doen.
Van 2008 tot 2010 gaan wij dan ook in KVLV werken rond ‘energie’. Enerzijds willen we met vrouwen zoeken naar manieren om met meer respect om te gaan met onze natuurlijke omgeving. Anderzijds willen we vrouwen blijven uitnodigen om in verbondenheid te leven met zichzelf en hun omgeving, zodat ze vanuit deze verbondenheid met meer persoonlijke energie in het leven kunnen staan.

Afhankelijk van de verschillende rubrieken, worden verschillende thema’s aangeboden.
Enkele voorbeelden:
in de rubriek Milieu en natuur: ‘Kraak je energiekosten en bespaar CO2′,
in de rubriek Voeding: ‘Energierijke gerechten omzetten tot energiearme’,
in de rubriek Mode en textiel: ‘Energiedeken breien’,
in de rubriek Spiritualiteit: in 2008-2009: ‘Bron om van te leven’, in 2009-2010: ‘Rentmeesterschap’.

Dit aanbod krijgen 1200 afdelingen verspreid over heel Vlaanderen aangeboden. Tevens is er een even divers aanbod voor de gewesten (dit zijn een 10-tal afdelingen samen). Hieruit kiezen zij hun jaarwerking.
Daarnaast krijgen vrouwen in allerlei interne publicaties (maandblad, bestuursblad…) tips om verantwoord om te gaan met de fysisch én persoonlijke energie. Hiermee kunnen zij concreet aan de slag in hun gezin of in de parochiezaal waar ze vergaderen.

Op deze manier hopen wij in KVLV bij te dragen aan onze collectieve zorg voor de schepping!