Inleiding Carine Devogelaere

Nadenken over de spirit van waaruit we doen wat we doen

Drie motoren

Wat voor zin heeft het als eenling kleine dingen te doen voor het behoud van de aarde? Waarom minder water gebruiken als de industrie dat niet doet? Waarom zelf zuiniger rijden als zoveel vrachtwagens dat niet doen? Waarom mezelf pijn doen als dat in het grote geheel toch geen verschil maakt?
En trouwens: haalt het wel iets uit? Want we lezen eerst over biobrandstof als oplossing en daarna horen we dat ze veel meer schade doet aan het milieu dan dat ze winst betekent voor onze planeet. De materie is zo complex en onoverzichtelijk dat ze vele mensen doet afhaken.

Hoe houden we het vol om kleine (en misschien ook grote) dingen te doen of te laten om bij te dragen tot de zorg voor de schepping en dat niet alleen voor onszelf en onze eigen kinderen maar voor alle mensen over heel de aarde?

Ik geloof dat er minstens 3 motoren zijn om verder te doen:

  • Direct resultaat zien
  • Verandering bemerken bij anderen en in structuren
  • Geloven in de eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst

Dichtst bij het concrete is het resultaat dat we zelf kunnen boeken. Dat kan bijvoorbeeld voelbaar zijn in de energierekening die we moeten betalen.
Maar ook de bemoediging die we ervaren als anderen aangestoken worden door ons gedrag, geeft energie om verder te doen. En waar meer mensen iets belangrijk vinden, daar kunnen ook structurele veranderingen komen.
Maar de motivatie om zorg te dragen voor de schepping rust niet alleen op succeservaringen. De wortels zitten dieper en worden gevoed door ons geloof in de goede schepping die tot op vandaag verder gaat en die toekomst heeft. Geloof ook in de veranderbaarheid van mens en maatschappij.