IPB-standpunt VW-Vorst

Het IPB kan niet ongevoelig blijven voor wat zich de voorbije dagen heeft voorgedaan bij VW Vorst. Zeker de beslissing die vandaag werd bekendgemaakt is niet goed te keuren.

Het ontslag van duizenden werknemers kan terecht een ‘persoonlijke ramp’ genoemd worden voor elk van hen. Ieder ziet een levenszekerheid en een toekomst bedreigd door het verlies van hun arbeid en inkomen. De inzet van elk van die mensen wordt miskend en uitgewist alsof het van geen tel was.

Maar het is evenzeer een klap in het gezicht van een samenleving. Eens te meer maken dergelijke beslissingen duidelijk dat rechtmatige belangen van mensen, gezinnen en gemeenschappen moeten wijken voor economische en nationalistische beslissingen. In een Europese en geglobaliseerde cultuur vinden wij dit onaanvaardbaar. Basiswaarden van een samenleving worden met de voeten getreden. Respect voor mensen, aandacht voor de meest kwetsbaren, solidariteit en algemeen welzijn verdwijnen naar de achtergrond.

Een verantwoord sociaal begeleidingsplan lijkt een minimumeis van rechtvaardigheid, maar het kan niet opwegen tegen het onrecht, de woede, de onmacht en het leed van de betrokkenen.

Als IPB vragen wij dat de belangen van mensen en het algemeen welzijn primeren in het economische proces. Het IPB wijst de beleidsverantwoordelijken en de politici er op dat er dringend werk dient gemaakt te worden van een eerlijker en humaner socio-economisch model, met een duidelijke wetgeving op Europees vlak en bijhorende sanctioneringsmogelijkheden.

Het IPB zegt de werknemers van VW Vorst en zijn toeleveringsbedrijven, en al degenen die hun belangen behartigen, zijn volle steun toe.

   

Guido Vos
voorzitter IPB
21 november 2006