Kwestie Sobrino

IPB is verontwaardigd over de notificatie aan het adres van Jon Sobrino

 

Het IPB-Bureau nam kennis van de notificatie van de Congregatie van Geloofsleer ten aanzien van enkele stellingen van Jon Sobrino. Enkele bedenkingen werden doorgesproken.

Een eerste punt betreft de ontwikkeling van een theologie binnen een context waarin onderdrukking, uitbuiting, terreur en armoede de hoofdtonen zijn. Het pleit voor mensen als Sobrino dat zij ook hun denken hierdoor laten bepalen en ontwikkelingen binnen de christologie en de theologie daarvoor niet uit de weg gaan. De voorbije 50 jaar werd een contextuele theologie ontwikkeld. Die gaat de confrontatie met de hedendaagse context niet uit de weg en zoekt hoe God aanwezig is in die geschiedenis. Het IPB stelt zich de vraag hoelang de kerk nog een ‘tweesporenbeleid’ kan aanhouden, waarbij het leergezag en haar theologie gescheiden worden van de leefsituatie van mensen, van de ontwikkelingen allerhande en van een pastoraal die die leefsituatie en ontwikkelingen als vertrekbasis neemt.

Een tweede punt betrof het tijdstip van de notificatie. Op 13 mei opent paus Benedictus 16 in Brazilië de vijfde Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie – CELAM V. Twee maanden voor de aanvang ervan wordt deze notificatie als een veroordeling gezien van de bevrijdingstheologie die leeft vanuit de voorkeursoptie voor de armen en die in vele Latijns-Amerikaanse bisdommen opbloeit vanuit de concrete pastorale praktijk met de armen.

Een derde punt betreft het gemak waarmee de aartsbisschop van San Salvador, lid van het Opus Dei, de notificatie zal omzetten in sancties en een leer- en publicatieverbod voor Jon Sobrino. Dit werd door hem aangekondigd vooraleer de notificatie officieel bekend gemaakt werd.

Wij sluiten ons met dit bericht aan bij de wereldwijde verontwaardiging en ontgoocheling van theologen en anderen die zich engageren voor de kerk in de wereld. Wij hopen dat ook de katholieke universiteit van Leuven, die in 1985 een eredoctoraat uitreikte aan Jon Sobrino, haar steun blijft betuigen en dit ook kenbaar maakt aan de Congregatie voor Geloofsleer.

 

20 maart 2007