Oproep ivm de clusterbommen

Het IPB steunt de inspanningen van ons land en van tientallen NGO’s waaronder Handicap International en Pax Christi, om in 2008 te komen tot een wettelijk bindend internationaal verdrag dat clustermunitie verbiedt.

Clusterbommen zijn controversiële wapens omdat ze geen onderscheid maken tussen burgerlijke en militaire doelwitten. Volgens onderzoeken zijn meer dan 95 % van de slachtoffers burgers, onder hen veel kinderen.

In dezelfde lijn steunt het IPB de inspanningen om het verdrag dat anti-persoonsmijnen verbiedt en al door 153 landen werd geratificeerd verder uit te breiden naar alle landen van de wereld.

Samen met Netwerk Vlaanderen vraagt het IPB dat de banken er nauwkeurig op toezien geen beleggingen aan te bieden van bedrijven die clustermunitie en anti-persoonsmijnen produceren. We roepen iedereen op, en zeker de christengemeenschap, om een gelijkaardige wijze van ethisch verantwoord handelen aan de dag te leggen.

 

IPB-Forum
3 maart 2007