Reactie voorzitter nav de opheffing excommunicatie door de paus

Als Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), een forum van christenen die zich engageren in de veranderende maatschappelijke contexten en in de Kerk als dienst aan de wereld, willen we ons duidelijk uitspreken over het opheffen van de excommunicatie van de vier Lefebvre-bisschoppen, onder wie Holocaustontkenner Richard Williamson.
Is dit onze kerk? Kan het dat onze paus uitspraken doet die bij zoveel mensen pijn en ergernis oproepen?

Dat hij zelf eenzijdig een stap tot toenadering zet, getuigt van een evangelische grondhouding. Maar hoe jammer dat het naar deze groep gebeurt en niet naar zovelen die op een of andere manier door de hiërarchische kerk uitgesloten werden in de loop van de voorbije jaren. We denken hierbij aan gescheidenen aan wie de communie geweigerd wordt, aan homoseksueel geaarde mensen, aan mensen als bisschop Gaillot… Als christenen verwachten we eigenlijk dat de aandacht en zorg van de paus zich veeleer richt op deze mensen.

Verder gaat het hier ook om de vraag welke opvattingen de paus opnieuw de kerk binnenhaalde. Welke koers dreigt de leiding van onze kerk in te slaan? Het is al langer duidelijk dat er in Rome een conservatieve fractie de bovenhand heeft. Toch hebben ook anderen zoals Kasper en Schönborn zich nu openlijk afgezet. Wat is de verhouding tussen de paus en zijn verschillende raadgevers? Weet de paus wat er precies aan de hand is? Weet het Vaticaan wat er leeft bij de gewone gelovigen?

Er zullen van de betrokken bisschoppen ook tekenen van consequent gedrag moeten komen ten opzichte van Vaticanum II. De kerk heeft mensen nodig, mannen en vrouwen, die vanuit Bijbel en traditie, maar ook vanuit het gewone dagelijkse christen zijn, constructief durven nadenken over wat de kerk vandaag kan betekenen, zowel naar gelovigen als naar een pluralistische maatschappij.

 

Josian Caproens
voorzitter IPB
6 februari 2009