Verslag Studiedag 29 november 2008

Op zaterdag 29 november kwamen leden van het IPB en van de Franstalige lekenraad CIL samen om na te denken over de uitdaging die onze multiculturele samenleving stelt aan de pastoraal.
De beide voorzitters Josian Caproens en Peter Annegarn verwelkomden een 60-tal deelnemers aan deze studie- en ontmoetingsdag in Aeropolis te Brussel.

De twee sprekers van de voormiddag hadden ieder hun invalshoek om het thema te bespreken. Vicaris Luc De Geest noemde 5 aandachtspunten voor de pastoraal waarbij hij ook telkens de uitdaging formuleerde. Zo vroeg hij zich onder meer af of wij als Kerk een aanbod hebben naar de vele migranten en vluchtelingen in onze steden. Op welke manier proberen we de migranten uit de tweede en derde generatie te integreren in onze samenleving? Hoe passen de katholieke gemeenschappen van buitenlandse oorsprong hierin? Op welke manier kunnen we bijdragen tot interreligieuze ontmoetingen? Hoe zullen we eigen angst voor vreemdelingen ombuigen in een positief discours?
Het tweede referaat was van professor emeritus Albert Bastenier. Hij gaf een sociologische benadering van de multiculturaliteit en hield een pleidooi voor een bescheidener houding van de religies. We moeten ons bewust zijn van het kwaad dat we zelf in het verleden hebben gedaan en tot op vandaag doen. In een multiculturele samenleving moet er vrijheid van denken zijn. Er is geen absolute waarheid, wat de monotheïstische godsdiensten meestal wel pretenderen. Toch pleitte hij niet voor een relativisme. Maar hij stelde de vraag op welke manier een respectvolle multiculturele samenleving kan gebouwd worden.

Na een koffiepauze was er een panel waarin beide sprekers vragen van de deelnemers konden beantwoorden. Toon Osaer trad hierbij als moderator op.
Een bezinning in woord en beeld van Michel Kesteman besloot de voormiddag.
Het middagmaal werd verzorgd door ‘Bouillon de Cultures’ een Brusselse organisatie die sociale tewerkstelling beoogt. Terwijl in de zaal de tolken zorgden voor een vertaling van de ene naar de andere landstaal, konden we tijdens de maaltijd ontdekken dat we allemaal wel onze manier vonden om met elkaar in gesprek te gaan.

In de namiddag gaven Didier Vanderslycke van Kerkwerk Multicultureel Samenleven en Marianne Goffoël van El Kalima ons ieder enkele concrete aandachtspunten vanuit hun pastorale ervaring. De kern van de dialoog met elkaar is niet dat we tot een consensus komen maar dat we elkaar leren kennen en erkennen. Zo bouwen we de vrede op. We hebben elkaars geloof nodig. Moslims zijn biddende mensen en ze roepen ons als christenen op om dat ook te zijn. Om elkaars taal te verstaan moeten wij ons ‘ont-westersen’. Het is onze taak om de samenleving voor onze kinderen voor te bereiden. Ook onder Belgen is interculturele uitwisseling nodig.

In het groepsgesprek dat volgde mochten we vragen formuleren bij wat we in de loop van de dag gehoord hadden. Die hadden zowel betrekking op wat de Kerk kan of moet doen als op wat via politieke overheden ondersteund of gerealiseerd moet worden. Daarnaast wisselden we reeds bestaande initiatieven uit en stonden we stil bij de vraag hoe een vervolg van deze studiedag er zou kunnen uitzien. Doordat de groepen taalgemengd waren, leerden we elkaars bekommernissen, vragen en activiteiten ook beter kennen.

Na dit gesprek werden we opnieuw in de zaal verwacht voor een panel met monseigneur De Kesel en mevrouw Clothilde Nyssens, politica. Gemodereerd door journalist Christian Laporte werd het een levendige uitwisseling over hoe Kerk en overheid omgaan met de uitdagingen van de multiculturaliteit.
De voorzitters van het IPB en de CIL sloten af met het engagement dat we nog verder moeten werken rond deze materie. De deelnemers gingen verrijkt naar huis om daar in de praktijk mee te bouwen aan onze multiculturele samenleving.