IPB-bundel over Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning. Dossier IPB 2008-2009

Deze bundel bevat de inbreng van de verschillende sprekers op de Forumbijeenkomsten van 31 mei en 4 oktober 2008. Hij biedt een kader waarbinnen verenigingen, parochies en groepen in gesprek kunnen gaan over de ondersteuning die zij informeel bieden aan gezinnen met kinderen. Een aantal vragen op de laatste bladzijde helpen bij deze reflectie.

We focussen op de verrijkende functie van opvoedingsondersteuning zoals Hans Van Crombrugge die schetste in zijn inleiding op 31 mei 2008

‘Wie de verrijkende functie beklemtoont, gaat niet zozeer uit van problemen, maar van de sterke kanten en mogelijkheden van de gezinnen. Men speelt in op de opvoedingsvragen van de ouders en wil hun opvoedingscompetentie vergroten. Men richt zich tot de brede groep van gezinnen waar de opvoeding niet noemenswaardig onder druk staat.’

De bundel is in pdf te downloaden of kan als gedrukte brochure besteld worden aan 7,50 € inclusief verzendingskosten via ipb@interdio.be