Schema inleiding Luc Aerens

Catechese van de weg

La catéchèse de cheminement

Pédagogie pastorale pour mener la transition en paroisse
Luc Aerens

 

Hoe zullen we de overgang maken?

Een overgang en geen breuk.
Daarom een drievoudige analyse:
    – hoe het nu (meestal) is;
    – hoe het zal zijn wanneer het nieuwe model in praktijk wordt gebracht;
    – welke elementen er nu zijn die als hefboom voor de overgang gebruikt kunnen worden.

7 invalshoeken voor de overgang

1. Van een catechese voor kinderen naar een catechese voor allen
2. Van een catechese per leeftijdsgroep naar een catechese over de generaties heen
3. Van een sacramentencatechese naar een catechese als permanente vorming
4. Van een catechese door uitleg naar een catechese door deelname (mystagogisch)
5. Van een thematische catechese naar een geïntegreerde catechese
6. Van een catechese door catechisten naar een catechese door de gemeenschap
7. Van een verplichte catechese na inschrijving naar een permanente vrijwillige catechese met keuzemogelijkheden

1. Van een catechese voor kinderen naar een catechese voor allen

Huidige situatie
Catechese = kinderen.
+13 = post-catechese.

Groeiperspectief
Opdracht van de catechese:
– de Blijde Boodschap doorgeven en verdiepen;
– een ervaring van gemeenschap aanbieden;
– aan mensen van alle leeftijden.

Hefbomen
– Catechese voor allen betekent niet dat catechese voor kinderen verlaten moet worden.
– Ons bewust worden dat er al heel wat catechese gebeurt voor volwassenen.
– Ook plusserswerking en postcatechese zijn vormen van catechese.

2. Van een catechese per leeftijdsgroep naar een catechese over de generaties heen

Huidige situatie
Bijna alle catechese gebeurt per leeftijd.
Probleem voor wie later wil instappen.

Groeiperspectief
– Ons geloof groeit levenslang door nieuwe ervaringen en inzichten.
– Intergenerationele initiatie (zoals in Duitsland, Engeland, Verenigde Staten).

Hefbomen
– Volwassenen mee uitnodigen voor de kindercatechese: familiecatechese.
– Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook naar de catechese komen.
– Alle parochianen zijn welkom voor een aantal activiteiten.
– Intergenerationele activiteiten in het jaarprogramma opnemen.

3. Van een sacramentencatechese naar een catechese als permanente vorming

Huidige situatie
Catechese wordt enkel gezien als voorbereiding op een van de sacramenten.

Groeiperspectief
– Permanente vorming tot geloofsleven met intensere momenten als directe voorbereiding op een sacrament.
– Inbedding van doop, eerste communie, vormsel in de geloofsgemeenschap.
– Eucharistie en liturgische feesten als vormende elementen voor iedereen.

Hefbomen
– Parochiale betrokkenheid bij de sacramentencatechese.
– Catechetische activiteiten organiseren voor iedereen waarbij bepaalde groep(en) zeker verwacht worden.
– Planning voor én na het toedienen van de sacramenten; jaarplanning geënt op liturgisch jaar.

4. Van een catechese door uitleg naar een catechese door deelname (mystagogisch)

Huidige situatie
Catechese = uitleg geven over het geloof.
Zeer veel didactisch materiaal beschikbaar om het geloof voor te stellen.

Groeiperspectief
– De ervaring gaat vooraf aan de uitleg. ‘Je wordt niet ingewijd in het Mysterie maar door het Mysterie’ (kardinaal Danneels).
Mensen stellen zich vragen bij wat ze meemaken.
– Wisselwerking tussen ervaring en reflectie: catechese kan de ervaring duiden en verdiepen.

Hefbomen
– Op grote sacramentele en andere gemeenschapsmomenten ontmoeting en uitwisseling laten volgen.

6. Van een catechese door catechisten naar een catechese door de gemeenschap

Huidige situatie
Catechist(e) met groepje kinderen.
Catechisten samen vormen een groep.
Andere parochianen niet betrokken.
Schaarste aan catechisten.

Groeiperspectief
– Vaticanum II: ‘de christelijke initiatie moet niet alleen door catechisten of priesters maar door heel de gemeenschap van gelovigen worden verzorgd.’ (Ad Gentes 14).
Samen verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeenschap.
– Plaatselijke catechetische animatiegroep die betrokkenheid van iedereen stimuleert.

Hefbomen
– Nagaan welke bijdrage door wie kan gedaan worden: getuigenis, onthaal, gebed, logistiek… om tot een catechetische gemeenschap te groeien.
– Eigen inbreng van groepen en personen stimuleren en coördineren.