IPB-uitgave Catechese van de weg

Catechese van de weg
Een pastorale pedagogie om de overgang te maken.
Luc Aerens, IPB-uitgave, oktober 2009

In een brochure van 32 blz. wordt de overgang geschetst van 
een klassieke catechese zoals die in een cultuurchristendom bestond naar een catechese van de weg.
Geloven is vandaag een bewuste keuze en het vraagt om een levenslange initiatie en vorming.
De brochure belicht 7 verschillende overgangselementen en geeft telkens hefbomen om concrete stappen te zetten naar de toekomst toe. Het is de neerslag van wat aan bod kwam op het IPB-Forum van 6 juni 2009 over geloofscommunicatie.