Het IPB feliciteert mgr. Léonard

thumb_josian_caproens_voorzitter_ipb

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) feliciteert monseigneur André-Mutien Léonard met zijn nieuwe functie. “We wensen hem een inspirerende loopbaan als aartsbisschop binnen de Belgische Kerk”, zegt IPB-voorzitter Josian Caproens. “Als breed platform waar de verschillende strekkingen binnen de Kerk elkaar kunnen ontmoeten, wil het IPB samenwerken met de nieuwe aartsbisschop. We vinden het als IPB belangrijk dat er openheid blijft binnen de Vlaamse kerk, dat dialoog en medeverantwoordelijkheid van leken, mannen én vrouwen, verder kunnen groeien. In het verlengde van het Tweede Vaticaans Concilie is het goed dat leken én kerkleiding, als de gemeenschap van het volk van God, samen Kerk vormen. In een open dialoog en met een open geest willen we samen nadenken over actuele religieuze en maatschappelijke thema’s, over de kerk van vandaag en van de toekomst.”

“Wij hopen dat wat er leeft in de wereld en binnen de kerkgemeenschap in Vlaanderen kan weerklinken naar binnen en naar buiten. Wellicht zullen er stijl- en klemtoonverschillen zijn, maar we durven hopen dat er geen radicale koerswijziging komt. De Kerk van vandaag heeft nood aan een spirituele leider die op een eigentijdse evangelische wijze zoekende mensen kan bemoedigen en ondersteunen.”

januari 2010