IPB-Verklaring over Armoede

Vanuit haar evangelische bewogenheid wil het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) de doelstellingen van het EAPN (Europees Netwerk Armoedebestrijding) ivm. armoede en sociale uitsluiting in het kader van de nieuwe strategie Europa 2020 van de Europese Unie ondersteunen.
Dat er in de nieuwe strategie uitdrukkelijk aandacht gaat naar armoede en sociale uitsluiting is een goede zaak en dat moet behouden blijven. Maar we vinden het belangrijk dat de thematiek voldoende breed bekeken wordt in het kader van sociale zekerheid, meer bepaald met betrekking tot minimumuitkeringen en op het vlak van gezondheidszorg en tewerkstelling.
Mens en planeet moeten vooraan staan, vóór de economie. De economie moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. We pleiten voor een Europa waar de sociale cohesie wordt versterkt. Het gaat om de groei van een menswaardig bestaan.

 

Waar mensen gedoemd zijn om in grote armoede te leven,
worden de fundamentele rechten van de mens geschonden.
Zich verenigen om die grondrechten te doen respecteren, is een heilige plicht.

 (Joseph Wresinski 17 oktober 1987 – Trocadero, Parijs – Mensenrechtenplein)

Forum 13 maart 2010