IPB reageert op ontslag van mgr. Vangheluwe

Het IPB reageert op de bekentenis van seksueel misbruik door bisschop Roger Vangheluwe

Het Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) reageerde vrijdagavond verslagen op het bericht over het seksueel misbruik door bisschop Roger Vangheluwe.
Het IPB betuigt zijn medeleven met het slachtoffer en zijn omgeving en is erkentelijk dat de commissie voor seksueel misbruik in pastorale relaties onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens zo doeltreffend heeft gewerkt. Het waardeert de verantwoordelijkheidszin en het transparante optreden van de commissie en de kerkleiding.
Het IPB drukt zijn solidariteit uit met de gelovigen van het bisdom Brugge en met alle christenen die door dit nieuws in hun vertrouwen werden geraakt. Maar het hoopt dat dit vertrouwen zich, zowel binnen de eigen geloofsgemeenschap als in de bredere samenleving, mag herstellen, zodat de dagelijkse inzet van vele integere priesters, diakens, religieuzen en leken opnieuw in beeld kan komen.
Mede naar aanleiding van dit gebeuren wil het IPB verder nadenken en in gesprek gaan over de structuren van de Kerk. De kerkgemeenschap zal vooral vanuit een evangelische eenvoud en authenticiteit haar structuren.moeten invullen. Verder pleit het IPB voor een diversiteit van ambten zodat, naast celibataire mannen, ook vrouwen en gehuwden kunnen delen in de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de geloofsgemeenschap.

23 april 2010