IPB-uitgave Christenen en de crisis

Christenen en de crisis
De tekenen van de tijd lezen in het licht van het evangelie

Johan Verstraeten

Een IPB-uitgave, oktober 2010

In oktober 2009 hield het IPB een overleg over ‘Christenen en de crisis’ waarop professor Johan Verstraeten, KU Leuven, een analyse gaf over de oorzaken en gevolgen van de economische crisis. Deze tekst werd verder uitgewerkt en aangevuld en verschijnt nu in brochurevorm.

Een werkgroep van het IPB heeft achteraan suggesties geformuleerd voor persoonlijke reflectie en voor bespreking in groep. Daardoor wordt de brochure een handig hulpmiddel voor parochies, bezinningsgroepen, vormings-diensten, pastorale animatiegroepen en vele anderen die willen nadenken hoe ze kunnen handelen vanuit hun geloof in deze tijden van crisis.

Overzicht van de inhoud
In zijn inleiding verwijst professor Johan Verstraeten naar de verklaring van de Belgische bisschoppen van 1981 over hetzelfde thema. Dertig jaar geleden lanceerden die al een oproep. In een eerste hoofdstuk geeft hij dan een analyse van de oorzaken van de huidige financiële crisis. Hij beschrijft er drie: de globalisering, de algemene waardecrisis en de crisis van het leiderschap. Het tweede hoofdstuk handelt over de rol van de Kerk en de interpretatie van de tekenen van de tijd. In een derde hoofdstuk geeft de auteur een aantal suggesties als antwoord op de crisis. Hij nodigt uit om te oefenen in evangelisch leven, om kritisch na te denken samen met anderen en om mensen vorming te bieden in goed leiderschap.

De laatste drie bladzijden bevatten suggesties en verwijzingen om aan de slag te gaan met de tekst. Naast methodische voorstellen staan er mogelijke gespreksvragen en Bijbelteksten vermeld. Er wordt ook verwezen naar de links die op de website van het IPB terug te vinden zijn onder de rubriek ‘Archief – Christenen en de crisis’.

Concreet:

Brochure van A5-formaat die 32 blz. telt. Te bestellen bij het IPB aan 3.50 € exclusief verzendkosten.

Contactgegevens IPB: tel.02/507 05 87, email: ipb@interdio.be