Bijbelse bronnen voor gesprek en bezinning

Enkele verwijzingen en suggesties voor gebed en bezinning.

Geld maakt niet gelukkig
Liedsuggestie
God die leven hebt gegeven (Zingt Jubilate 569)
Zolang er mensen zijn op aarde (ZJ 514)
Om eenvoudigen van geest (ZJ 724)

Bijbelteksten
Mt. 19, 16-30 Verhaal van de rijke jongeman en wat Jezus daarna vertelt aan zijn leerlingen
Lc. 12, 13-21 Gelijkenis van een hebzuchtige boer, verdeling van de erfenis
Mt. 6, 19-34 Maak je geen zorgen, zoek eerst het koninkrijk, je kan geen twee heren dienen

Deze wereld omgekeerd
Liedsuggestie
Voor kleine mensen (Zingt Jubilate 207)
Die vroeg zijn aangeworven (ZJ 312)
De laatsten worden de eersten (ZJ 589)
De eersten zijn de laatsten (ZJ 590)
Een magnificat (ZJ 501,533,565,595,748)

Bijbelteksten
Jezus Sirach 35, 14-26 God neemt het voor de armsten op
Mt. 20, 1-16 De arbeiders van het elfde uur
Mt. 25, 31-46 Wat je aan de minsten van mijn broeders doet
Lc. 1, 46-55 Maria zingt haar magnificat: kleine mensen worden groot
Jacobus 2, 1-6 Respect voor de arme

Gemeenschap van goederen en van zorg voor elkaar
Liedsuggestie
Zo spreekt de Heer (Zingt Jubilate 309)
Jij die bent (ZJ 758)
Voor mensen die naamloos (ZJ 774)
Hij die gesproken heeft (ZJ 939 eventueel op melodie van 559)
Stem die ons roept (ZJ 776)

Bijbelteksten
Handelingen 4, 32-35 Leven van de eerste christenen
Lc. 9, 10-17 Broodvermenigvuldiging
1 Korinthiërs 11, 17-22 Maaltijd houden en eucharistie vieren met arm en rijk tesamen

Visioen van een nieuw toekomst
Liedsuggestie
Bouwen aan een wereld (Zingt Jubilate 576)
Uw koninkrijk komt (ZJ 579)
Zij zullen de wereld bewonen (ZJ 719)
Ik zie de hemel opengaan (ZJ 751)

Bijbelteksten
Deuteronomium 15, 1-11 De kwijtschelding van schulden
Jesaja 11, 1-9 Een telg van Isaï
Mt. 5, 1-16 Toespraak op de berg
Apoc. 21, 1-5a De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Evangelisch leiderschap
Liedsuggestie
Jezus Christus is het beeld van God (Zingt Jubilate 364)
De Zoon die voor de eeuwen (ZJ 382)
Mens voor de mensen zijn (ZJ 509)
Indien de Heer het huis niet bouwt (ZJ 707)
De Heer verschijnt te middernacht (ZJ 927)

Bijbelteksten
Marcus 10, 35-45 Wie de grootste wil zijn, moet de dienaar zijn
Johannes 13, 1-17 Voetwassing
Lc. 12, 35-48 Blijf wakker, de verantwoordelijkheid van de beheerder