Economie en globalisering

Eerder verschenen teksten en brochures, websites over armoede en armoedebestrijding, sociale economie, gemeenschapseconomie, alternatieve handel.

Eerder verschenen teksten en brochures
De economische, culturele en sociale gevolgen van globalisering. Bisschoppelijke commissie Gaudium et Spes
‘De Kerk is geen neutrale toeschouwer maar een gemeenschap van miljoenen mensen wier handelen mee zal bepalen of de globalisering al dan niet zal bijdragen tot een meer menselijke wereld.’ (p. 53)

De christenen en de crisis. Suggesties voor een dialoog, Verklaring van de bisschoppen van België, nieuwe reeks nr. 7, juni 1981
– De tekst van de verklaring zelf (19 blz.)
– Een commentaar met schema’s voor bespreking (75 blz.)

In de wereld, maar niet van de wereld. Christenen en Economie, IPB-werkboek, Licap 1995 (uitgeput)

Over armoede en armoedebestrijding
Een aantal gegevens en interessante sites staan in het document van Ludo Horemans
Armoede – Armoedebeleid – Armoedebestrijding
En in de PPT-voorstelling Websites – initiatieven armoede

Sociale economie
Bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren:
– voorrang van arbeid op kapitaal;
– democratische besluitvorming;
– maatschappelijke inbedding;
– transparantie;
– kwaliteit;
– duurzaamheid.

Gemeenschapseconomie
Dit begrip werd gelanceerd door de Focolari. Het is een wereldproject die een specifieke vorm van economisch handelen vooropstelt. Intussen zijn meer dan 700 bedrijven aangesloten.

Alternatieve handel
Oxfam
Solidariteit gaat voor een andere globalisering: die van de solidariteit tussen volkeren. Wij steunen partnerorganisaties in meer dan 25 landen in het Zuiden die ijveren voor echte sociale verbetering.
Fair Trade koopt de producten onder faire handelsvoorwaarden in bij haar handelspartners en biedt hen ondersteuning op het gebied van productontwikkeling, productietechnieken, logistiek en marketing. Vervolgens verkoopt Fair Trade de producten door op de Belgische markt.