Gemeenschap en waarden

Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede, ethisch investeren en bankieren, sociale huisvesting, boeren in crisis.

Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede vzw is een netwerk van solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn en werken in opdracht van of verbonden zijn met de Vlaamse katholieke kerkgemeenschap.
In 2005 kreeg het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede de opdracht van de Belgische bisschoppen om ‘Zorg voor de Schepping’ mee op te nemen in zijn werking.

Ethisch investeren en bankieren
Oikocredit gaat al ruim dertig jaar de strijd aan tegen armoede door ondernemende mensen in ontwikkelingslanden in staat te stellen een lening af te sluiten om zelf een beter bestaan op de bouwen. Zowel particulieren als organisaties en bedrijven kunnen investeren in Oikocredit.

Hefboom levert financiering en advies aan projecten die werk maken van een sociale en duurzame samenleving. Daarnaast heeft Hefboom ethische beleggingsproducten voor particulieren, organisaties, bedrijven en openbare besturen.

Triodos behoort tot de belangrijkste duurzame banken ter wereld. Het is onze opdracht om het geld te gebruiken ten voordele van een positieve sociale, ecologische en culturele verandering.


Sociale huisvesting
Het Project Betlehem – tot stand gebracht in het verlengde van de oproep van kardinaal Danneels op het Congres Brussel Allerheiligen 2006 – wil de kerkgebouwen die niet meer gebruikt worden ter beschikking stellen van sociale huisvesting, in samenwerking met de Sociaal Verhuurkantoren.

Boeren in crisistijd

Landbouwbedrijven met ernstige problemen hebben soms niet de kracht om zelf oplossingen te zoeken. Daarom heeft de Vlaamse Overheid het project vzw Boeren op een Kruispunt opgezet. Boeren, die de trend – om diverse redenen – niet kunnen volgen, worden geholpen.