Forum 9 oktober 2010

Geloofsgemeenschappen bemoedigen en versterken

Brussel, 9 oktober 2010 – Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) – het ruimste overlegorgaan in de Vlaamse kerk – reflecteerde vandaag over ‘Levende geloofsgemeenschappen voor vandaag en morgen. Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en versterken?’. De forumleden gingen een open gesprek aan over de situatie van de kerk. Ze deden dat aan de hand van stellingen over noodzakelijke veranderingen, zorg voor de slachtoffers, samen gedragen verantwoordelijkheid, diversiteit van ambten en levengevende gemeenschappen.

Bij de aanwezigen was er een sterk aanvoelen van de ernst van de zaak en de enorme impact van de crisis in de kerk door het seksuele misbruik. “Die kerkcrisis kan aangegrepen worden als een kans tot verandering, hervorming en bekering. Vanuit een rechtvaardigheidsgevoel en een evangelische bewogenheid moet de gekwetste mens weer centraal worden gesteld. Dat begint bij de ontmoeting van mens tot mens en het beluisteren van het verhaal van gekwetste mensen. Maar daarnaast is ook een eerlijke analyse van alle oorzaken van misbruik in de kerk nodig en moeten de diagnoses met elkaar in verband worden gebracht”, klonk het.
“De kerk staat op een kruispunt. Het lijkt alsof ze voor de keuze staat tussen gewoon voortdoen of radicaal vernieuwen. Die of-of-voorstelling klopt niet. Het is een en-en-verhaal. Vanuit een grote bewogenheid en een samen gedragen verantwoordelijkheid staan gelovigen in de traditie. Die nodigt uit voort te gaan op uitgezette wegen – bijvoorbeeld inzake volwassenencatechese en het meerjarenproject rond volwassen worden in geloof -, maar tegelijk is de kerk altijd toe aan hervorming”, merkte een van de respondenten op.
In de kerk moet er weer meer ruimte komen voor een diversiteit van charisma’s en ambten. Het IPB heeft dat altijd gezegd en herhaalt het ook nu. Tegelijk moet de gelijkwaardigheid worden bevorderd en moet het menselijke voorrang krijgen op het vormelijke, institutionele of structurele. Het IPB blijft de kerkverantwoordelijken uitdagen om niet over te gaan tot de orde van de dag, maar nieuwe wegen van kerk-zijn en gemeenschapsvorming te versterken en te bemoedigen. Het beraad staat ook zelf voor de blijvende opdracht te zoeken naar wat levende geloofsgemeenschappen zijn en kunnen betekenen in de Vlaamse samenleving.

(Zie verder onder de rubriek ‘Archief – Levende geloofsgemeenschappen’)

welkom_en_bezinning_josian_caproens_en_carine_devogelaerereageren_met_rood_groen_of_orange

thumb_zaalgesprek_rond_vijf_stellingen

Carine Devogelaere en Josian Caproens                      5 stellingen                                                   Reageren met rood, groen of oranje

 

forumleden_luisteren__naar_elkaarna_afloop_nog_informele_gesprekken

thumb_emmanuel_van_lierde_als_respondent

Zaalgesprek rond de 5 stellingen                                 Respondent Emmanuel Van Lierde               Informele gesprekken