Forum 4 december 2010

‘Opbouwende elementen en voorwaarden voor levende geloofsgemeenschappen’ was het onderwerp van de Forumbijeenkomst van het IPB op zaterdag 4 december. Ondanks het winterweer waren de leden talrijk aanwezig om te luisteren naar de voorstelling van vier verschillende modellen van gemeenschapsopbouw. Naast het territoriale model kwam gemeenschapsvorming aan bod in een spiritualiteitsbeweging, in de kringen rond een abdij en in een vrouwenorganisatie uit het middenveld. Alle aanwezigen konden daarna aangeven welke elementen zij het belangrijkst vonden voor vandaag en voor de toekomst. In het zaalgesprek dat daarop volgde, werd reliëf aangebracht in de genoemde sleutelwoorden. Om samen verantwoordelijkheid op te nemen is vorming nodig maar ook bezieling vanuit het evangelie en openheid voor nieuwe uitdagingen. De geloofsgemeenschap is er niet voor zichzelf maar investeert in een warme en gastvrije samenleving. Verbondenheid en engagement krijgen gestalte in en vanuit de lokale gemeenschappen en in grotere gehelen en netwerken. Stof genoeg om verder uit te werken.

(Zie verder onder de rubriek ‘Archief – Levende geloofsgemeenschappen’)

prioriteiten_aanduiden sleutelwoorden_uit_de_verschillende_modellen

Alle aanwezigen mochten hun prioriteiten                 Sleutelwoorden uit de verschillende
aanduiden.                                                                        modellen

zaalgesprek_bracht_relief_in_de_sleutelwoorden sint_was_de_vierde_bisschop_op_het_forum

Het zaalgesprek bracht reliëf in de                           Sinterklaas was de vierde bisschop
sleutelwoorden.                                                            aanwezig op het Forum.