Birmingham 2010

Human Dignity in a changing Europe – a Christian Respons
Europees Lekenforum – Birmingham 6 – 11 juli 2010

Van 6 tot 11 juli 2010 ging te Birmingham de tweejaarlijkse bijeenkomst van het Europees Lekenforum door (http://www.europ-forum.org). Het IPB was er aanwezig met een delegatie van 5 personen:

Josian Caproens, voorzitter
Wim Vandewiele, ondervoorzitter
Carine Devogelaere, coördinator IPB
Koen Van den Broeck, afgev. Landelijke Gilden, Boerenbond, bureaulid
Christa Damen, coördinator ‘KERK ONDER STROOM’ en bureaulid

De openingsceremonie gebeurde door bisschop William Kenney, hulpbisschop van Birmingham. Hij gaf ook het hoofdreferaat op de eerste dag. Daarin schetste hij een theologisch kader van waaruit christenen ijveren voor menselijke waardigheid met speciale aandacht voor de zwaksten. In gespreksgroepen werd dieper ingegaan op het thema en hoe dat in de verschillende landen op de agenda komt.pict0031De tweede dag kwamen drie sprekers een meer specifieke invalshoek belichten. Christoph Renders, jezuïet, sprak over het Europese asielbeleid en de vaak mensonwaardige omstandigheden van vluchtelingen. Jan de Volder gaf een lezing vanuit de St. Egidiusbeweging over sociale uitsluiting. Lidmila Nemcova uit Praag belichtte vooral de situatie van de Oost-Europese landen. Zij is lid van de EAPN, European Anti Poverty Network.
De derde dag konden we kennismaken met de lokale kerk en haar projecten van sociale promotie en aanpak van armoedebestrijding.
Zaterdag werd de statutaire vergadering gehouden en in de namiddag was er een openbare lezing door John Bruton, voormalig premier van de Ierse Republiek. Hij focuste op vier kernvragen: moeten religie en politiek gescheiden gehouden worden? Is de EU open voor invloeden van gelovigen? Is het christelijke geloof relevant voor de problemen van Europa vandaag? En voor het vredesproces in Ierland?

Zowel de inhoudelijke inbreng als de vele internationale contacten hebben ons verrijkt. Het IPB-Forum van maart 2010 had de Armoede in Europa reeds aangekaart. De ontmoeting in Birmingham maakte de relevantie van het thema nog duidelijker.