Reactie IPB op uitlatingen van Roger Vangheluwe

IPB REAGEERT MET ONTZETTING EN VERONTWAARDIGING

BRUSSEL (KerkNet) – Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad kijkt met ontzetting en verontwaardiging naar de uitlatingen van Roger Vangheluwe. Hoe kan het dat iemand die belijdde te leven naar het voorbeeld van Jesus Christus niet inziet dat hij een misdrijf pleegde en het blijft vergoelijken. Hoe kan het dat hij niet inziet dat hij beter publiekelijk zou zwijgen, omdat het meer kwaad dan goed doet aan slachtoffers en aan de kerkgemeenschap. Hoe kan het dat, als hij dan toch naar buiten wil komen, hij zelfs nu na al het gebeuren van het afgelopen jaar niet oprecht vergiffenis vraagt aan zijn slachtoffers. Dat zegt Josian Caproens, voorzitster van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB, het overlegorgaan van Vlaamse leken in de katholieke Kerk),

Volgens het IPB mag deze man niet meer vereenzelvigd worden met de katholieke kerkgemeenschap. “Vangheluwe dreigt meer en meer een symboolfiguur te worden waaraan heel de kerkgemeenschap afgerekend wordt. De houding en het huidig spreken van Vangheluwe zeggen echter alles over de persoon Vangheluwe en niets over de gelovige gemeenschap en haar bisschoppen. Het IPB distantieert zich dan ook uitdrukkelijk hiervan en hoopt op een snel en krachtig signaal van Rome. Anderzijds wil het IPB ook haar bezorgdheid uiten ten aanzien van de media. Is het opportuun om op die manier een forum te bieden aan een verziekte oude man? Wat heeft de betrokken journalist gedreven om achter Vangheluwe aan te gaan? Moest hier niet een ethisch besef gespeeld hebben, met name ten aanzien van de slachtoffers? Dit is immers duidelijk een interview waarin Vangheluwe zichzelf tracht goed te praten en zich te verkopen aan de buitenwereld. Misschien staat in dit geval de zwijgplicht hoger dan het spreekrecht? “

15 april 2011