Forum 21 mei 2011

Zaterdagvoormiddag 21 mei kwam het IPB-Forum samen om zich te beraden over het thema armoede en hoe we daar als geloofsgemeenschap concreet kunnen mee omgaan. De invalshoek was die van kinderen en jongeren.

Na een Bijbelse situering van Gods zorg voor armen, stelde Griet Peters het gezamenlijke jaarthema 2011-2012 voor van de jeugdbewegingen. Zij zullen ‘spel maken van armoede’ en een brede sensibilisering op gang brengen. In de eigen werking vraagt dat een voortdurende aandacht om kinderen in armoede kansen te geven om volop mee te doen. Aanvullend gaf Wim Collin van het Netwerk voor Pastoraal met Jongeren ons al een voorsmaakje van de website die op 24 augustus online zal gaan. Onder de naam www.warmvoorarm.be zal een heleboel materiaal beschikbaar zijn om met kinderen en jongeren na te denken en te bezinnen over het thema. Getuigenissen, quiz, spelen, zelfs poppenkast voor de kleinsten zullen er te vinden zijn. Lieve Machiels belichtte het gelijke onderwijskansen beleid in het basisonderwijs en bracht de eigen situatie van kinderen in armoede tot leven. Leerkrachten kennen die wereld te weinig en houden er daardoor niet altijd rekening mee. Diederik Janssens sprak vanuit de ervaringen in Welzijnsschakels. Mensen in armoede hopen dat hun kinderen het beter zullen hebben dan zij. Voor velen kan dit waar worden als ze opgenomen worden in de sociale netwerken waar middenklasgezinnen bijna automatisch toe behoren. We moeten de gangbare normen van onze samenleving durven in vraag stellen. Zo kunnen we de bestaande drempels wegwerken en aan iedereen de kans geven ten volle te participeren.
In de groepsgesprekken nadien, werden de deelnemers gevraagd om eigen ervaringen te delen. De vragen voor dit gesprek zijn tegelijk een oproep aan alle gelovigen. Hoe komen we de (vaak onzichtbare) mensen in armoede op het spoor? Hoe kunnen we hen betrekken in onze organisatie, beweging, parochie? Op welke manier kunnen we opkomen voor hen om hun situatie te verbeteren? Armoede als substantief is een abstract woord tot het een gezicht krijgt in concrete mensen. Netwerken en vriendschap sluiten over de kloof tussen arm en rijk heen, is een uitdaging voor al wie wil meewerken aan de toekomst. De jeugd geeft ons daarin het voorbeeld met hun gezamenlijk initiatief.

(Zie verder onder de rubriek ‘Archief – Jongeren en armoede’)

griet_peters_forum_21_mei_2011 lieve_machiels_forum_21_mei_2011 diederik_janssens_forum_21_mei_2011

Griet Peters                                                Lieve Machiels                                           Diederik Janssens

gespreksgroepen gespreksgroepen_2 even_bijpraten

Gespreksgroepen                                     Gespreksgroepen                                     Even napraten