Forum 8 oktober 2011

IPB herverkiest voorzitter Josian Caproens
Lekenadviesraad neemt afscheid van mgr. Johan Bonny als bisschop referent

BRUSSEL – (KerkNet) – Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) heeft op zijn Forum zaterdagmorgen in het Theologische en Pastoraal Centrum (TPC) in Antwerpen Josian Caproens (°1952) opnieuw tot voorzitter verkozen. Zij was de enige kandidate voor het voorzitterschap. De leden van het IPB-Forum stemde unaniem voor een verlenging van Caproens mandaat.


Josian Caproens werd in oktober 2008 voor een eerste termijn verkozen, nadat ze daarvoor ook al ondervoorzitter was van het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse Kerk. Caproens is pedagogisch adviseur van het secundair onderwijs.

Op het overleg van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad was er zaterdag veel lof voor mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen. Mgr. Bonny, die een hartelijk applaus en een leuk geschenk (koffiemokken met het embleem van het IPB) kreeg, was de afgelopen twee jaar bisschop referent. Hij wordt in die functie opgevolgd door mgr. Luc Van Looy, de bisschop van Gent.

Het centrale thema van het IPB-Forum was het vrijwilligerswerk. Het werd uitvoerig toegelicht door twee gastsprekers: Lieve Wouters en Liliane Krokaert. Lieve Wouters is redactrice van KERK & leven, dat naar aanleiding van het Europese Jaar van het Vrijwilligerswerk in het weekblad de actie ‘Schatten van doeners’, met kabouter Sammy als mascotte, opzette. De actie leverde, naast een uitgebreide artikelenreeks over talloze vrijwilligers in Kerk, parochie en verenigingsleven, intussen ook het boek ‘De daad bij het Woord’ (in een redactie van Lieve Wouters & Jozefien Van Huffel, een uitgave van Halewijn) op. Lieve Wouters schetste zaterdag hoe het vrijwilligerslandschap in Vlaanderen de afgelopen jaren grondig veranderde en tot welke nieuwe vragen dit leidt.

Liliane Krokaert is nationaal coördinator van Present Caritas Vrijwilligerswerk. Zij belichtte enkele heel concrete aspecten van het werken met vrijwilligers o.a. het belang van visie en vorming en de manier van rekruteren en motiveren.
Daarna gingen de Forum-leden in groepjes met het materiaal aan de slag. En dat resulteerde in een zaalgesprek waarin vragen, knelpunten en ‘good practices’ voor het verenigingsleven aan bod kwamen.

(Kerknet)

(Zie verder onder de rubriek ‘Archief – Vrijwilligerswerk in de Vlaamse Kerk’)

forum_8_oktober_2011_-_lieve_wouters forum_8_oktober_2011_-_liliane_krokaert vijf_topics

Lieve Wouters                                             Liliane Krokaert                                            Vijf topics